ไม้สับ (Wood chips) พลังงาน Biomass


แชร์ให้เพื่อน :

ไม้สับ (Wood chips) พลังงาน Biomass

ไม้สับ คือเศษไม้เนื้อแข็ง ที่เหลือจากการตัดไม้ การแผรรูปไม้ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล


การผลิตไม้สับ

ไม้สับเป็นไม้ที่เหลือจากการผลิตไม้เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ โรงเลื่อยไม้ หรือจากสวนยางพาราของเกษตรกร หรือพวกไม้ฟืน หรือเป็นวัสดุประเภทปีกไม้ เป็นต้น

ไม้สับผลิตโดยนำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler) เพื่อให้ได้การเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม้สับผลิตโดยเริ่มต้นจากแนวคิดการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน หรือมาตราการทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ไม้สับ ผลิตจากไม้หลายชนิดเช่น
– ต้นกระถินยักษ์
– ต้นยางพารา
– ต้นยูคาลิปตัส

เป็นต้น


การใช้งานไม้สับ

การใช้งานไม้สับเพื่อเป็นเชื้อเพลิง

– ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler) ในโรงงาน
– ไม้สับใช้ในโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานย้อมผ้า หรือโรงงานที่ต้องการใช้พลังงานความร้อนอย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
– ไม้ยูคาสับมีเปลือก ถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวะมวล ในปัจจุบัน

 

การใช้งานไม้สับในงานจัดสวน

– ใช้คลุมดิน ไม้สับช่วยคลุมดินได้ดี และยังช่วยระบายน้ำได้ดี
– ใช้ปูพื้นสวนในบ้านหรือสนามเด็กเล่น หรือสถานที่นั่งเล่น ในสวนสาธารณะ ทำให้มีความสวยงาม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ใช้ปูเพื่อป้องกันวัชพืช การใช้ไม้สับปูพื้นช่วยป้องกันวัชพืชได้เพราะ ดินจะไม่โดนแสงแดด และทำให้วัชพืชไม่ขึ้น
การใช้งานไม้สับในงานจัดสวน ต้องมีการเปลี่ยนไม้สับทุกปี เพราะไม้ก็ย่อมมีการย่อยสลายไปตามกาลเวลา


ข้อดีของไม้สับ เพื่อใช้ในการตกแต่งสนาม

– ไม้สับมาจากธรรมชาติและย่อยสลายได้เอง 100% ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ไม้สับลดการเติบโตของวัชพืช เพราะบังดิน ไม่ให้แสงส่อง ทำให้วัชพืชไม่งอกและไม่โต
– ไม้สับสามารถช่วยควบคุมความชื้นของหน้าดินได้เป็นอย่างดี (ไม้สับไม่ทำให้น้ำระเหยออก)
– ไม้สับสามารถใช้แต่งสวนให้ดูสวยงาม ไม้สับแต่งสวนช่วยให้มีความเป็นธรรมชาติ
– ไม้สับช่วยป้องกันงู หรือสัตว์มีพิษ เพราะวัชพืชไม่มีก็ไม่มีงูหรือสัตว์มีพิษ


ข้อดีของการใช้ ไม้สับ

– ราคาต้นทุน ไม้สับมีความได้เปรียบด้านราคา เพราะราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงแบบอื่น ราคาของไม้สับมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพดีกว่าแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ
– หาซื้อง่าย ไม้สับหาซื้อได้ง่ายกว่า และสามารถหาได้ในท้องถิ่นทุกที่ ซึ่งการใช้ไม้สับช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ดี
– การใช้ไม้สับ เป็นเชื้อเพลิงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่ง
– ไม้สับถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีและคุ้มค่าสำหรับหม้อไอน้ำชีวมวลในโรงงานอุตสาหกรรม

ไม้สับคัดเกรดธรรมชาติ 100% ใช้เป็นไม้สับแต่งสวน ไม้สับแต่งสนาม ใช้เป็นเชื้อเพลิงและอื่นๆ


แชร์ให้เพื่อน :