ไมัอัดเม็ด (Wood pellets)


แชร์ให้เพื่อน :

ไมัอัดเม็ด (Wood pellets)

ไม้อัดเม็ด คือ เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ผลิตจากเศษไม้เหลือใช้ หรือวัสดุจากการเกษตรที่เหลือใช้ เช่น เหง้ามันสำปะหลัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด เศษไม้เหลือใช้ ขี้เลื่อย แกลบ ชานอ้อย กาบมะพร้าว หญ้าเนเปียร์ ฯลฯ  มาผ่านการบด สับ แล้วอัดเป็นเม็ดก่อนจะนำไปไล่ความชื้น หรือ นำไปไล่ความชื้นก่อนจะบด อัด เป็นเม็ดขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร ซึ่งไม้อัดเม็ดจะมีความหนาแน่นสูงมาก

การผลิตไม้อัดเม็ด ก็เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ข้อดีคือ มีควันน้อย ให้ความร้อนสูง ถูกนำไปใช้เผาเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก

ไม้อัดเม็ดถือเป็น เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทหนึ่ง

 

คุณสมบัติของไม้อัดเม็ด

– ขนาดเม็ดของไม้อัดเม็ดมีความประมาณยาว 3-6 เซนติเมตร

– ค่าความชื้น (Total Moisture Content) ที่ได้จะไม่เกิน  10%

– ติดไฟง่าย สามารถใช้งานได้ง่าย

 

ข้อดีของการใช้ “ไม้อัดเม็ด” เป็นเชื้อเพลิง

– มีควันน้อย ไม้อัดเม็ดมีควันน้อย

– ให้ความร้อนสูง ไม้อัดเม้ดใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี ให้ความร้อนสูง

– ขนส่งง่าย สามารถขนส่งได้ง่าย ทั้งบรรจุในหระสอบหรือส่งแบบ เบาท์

– ไม่มีเศษไม้ หรือวัสดุการเกษตร เหลือทิ้ง เพราะสามารถนำมาทำไม้อัดเม็ดได้

 

การใช้งานไม้อัดเม็ด

ไม้อัดเม็ดเหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมดังนี้

– บอยเลอร์หรือเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) นำไปใช้ในหม้อต้มไอน้ำ

– ใช้ในเตาเผา (Stove) สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

– หรือการเผาหรืองานที่ต้องการความร้อนอื่นๆ

 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้ ไม้อัดเม็ด เป็นเชื้อเพลิง

– โรงงานสิ่งทอ ใช้ในการย้อมผ้า

– โรงงานผลิตน้ำมันพืช

– โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น

ไม้อัดเม็ด

แชร์ให้เพื่อน :