ไก่ป่น

ไก่ป่น

แชร์ให้เพื่อน :

ไก่ป่น

ไก่ตายและเศษเหลือทิ้งจากห้องฟักไข่ (hatchery waste)
ไก่ที่ตายด้วยสภาวะเครียด เช่น อากาศร้อนหรือเหยียบย่ำกัน สามารถนำมาใช้ได้ โดยนำมานึ่งแล้วบด ผึ่งแดดให้แห้งแต่ต้องใช้โดยเร็วเพราะมีไขมันมากเหม็นหืนง่าย ส่วนไข่ฟัก ที่ตายโคมและไข่ที่ฟักไม่ออก นำมาตากแห้งหรือทำให้สุกสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้แต่ถ้าไข่ขาวไม่สุกเมื่อสัตว์กินเข้าไปจะทำให้สัตว์มีอาการขาดวิตามินไบโอติน คือ พื้นกีบหรือฝ่าเท้าแตก เพราะมีสารอะวิดีน (avidin) ในไข่ขาวจับตัวกับไบโอตินทำให้การดูดซึมไบโอตินไปใช้ประโยชน์ได้น้อย

ไก่ป่น คือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากไก่ เป็นส่วนที่เหลือจากการใช้ไก่ ทำอาหารให้มนุษย์หรือเป็นซากไก่ ที่ไม่สามารถใช้เป็นอาหารได้ นำมาผ่านขั้นตอนทำให้แห้ง และบดเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ต่อไป ส่วนใหญ่ไก่ป่นถือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง สามารถใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของการใช้ไก่ป่น ในสูตรอาหารสัตว์

* สามารถใช้ไก่ป่นแทนปลาป่นได้เป็นอย่างดี เพราะมีสัดส่วนโปรตีนที่ใกล้เคียงกัน

* ประหยัดต้นทุนได้มาก เพราะราคาไม่แพงมากและยังสามารถหาได้ง่าย

* มีสัดส่วนสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์เพียงพอ และมีโปรตีนที่สูงพอ

ไก่ป่น

ไก่ป่น

แชร์ให้เพื่อน :