ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด (Cassava leaf feed pallet)


แชร์ให้เพื่อน :

ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด (Cassava leaf feed pallet)

ใบมันสำปะหลัง, ใบมันสำปะหลังอัดเม็ด,ใบมันอัดเม็ดอาหารสัตว์, ใบมันสำปะหลังอัดเม็ดสำหรับอาหารสัตว์


 

“พืชอาหารสัตว์ทางเลือก โปรตีนคุณภาพสูง มีโปรตีนไหลผ่านสูง เยื่อใยต่ำ มีสารไซยาไนด์ต่ำ มีความปลอดภัยกับสัตว์”

 


มันสำปะหลัง เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ที่มีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นในการทำอาหาร การเลี้ยงสัตว์ การผลิตพลังงาน หรือการส่งออก เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี และสามารถปลูกได้ในพื้นที่ร้อนและร้อนชื้น

ต้นมันสำปะหลังจะมีลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 1-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เกิดเวียนสลับรอบลำต้น ขอบใบแยกเป็นแฉก 3-9 แฉก เว้าลึกเกือบถึงโคนใบ

ใบมันสำปะหลัง เป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศไทย นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ แต่ก็มีการทิ้งใบมันสำปะหลังไปจำนวนมาก จึงมีการวิจัยในการนำใบมันสำปะหลัง ยอดมันสำปะหลังไปทำวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยการนำไปตากแห้ง และอัดเป็นเม็ดเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ ใบมันสำปะหลังแห้งเป็นวัตถุดิบเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 20-25% จึงนำมาใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนและทดแทน แหล่งโปรตืนเช่น ปลาป่น และกากถั่วเหลือง จากผลการวิจัยและการนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ ผลปรากฏว่าใช้เลี้ยงสัตว์ได้ผลดี สัตว์มาการเติบโตที่ดี สามารถนำมาใช้ทดแทนแหล่งอาหารสัตว์อื่นๆ ได้ หรือใช้เสริมในสูตรอาหารสัตว์

ข้อดีของใบมันสำปะหลังอัดเม็ด ใช้ในอาหารสัตว์
– โปรตีนสูงถึง 20-25% โดยนำมาใช้ทดแทน แหล่งโปรตีนเดิมเช่น ปลาป่น หรือกากถั่วเหลือง
– มีสารแซนโทฟิลล์ที่ช่วยการเจริญเติบโตของสัตว์ ทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี
– มีสารแทนนินที่ช่วยป้องกันพยาธิในสัตว์ เช่น พยาธิในแพะ หรือแกะ พบว่าแพะและแกะที่กินใบมันสะปลังอัดเม้ด เป็นพยาธิน้อยลง
– ใบมันสำปะหลังแห้งน้ำหนัก 400 กรัมจะเทียบเท่ากับปริมาณโปรตีน 45 ถึง 50 กรัมที่ร่างกายมนุษย์ต้องการ

ขั้นตอนการผลิตใบมันสำปะหลังอัดเม็ด

1.ขั้นตอนการเก็บใบมัน เก็บส่วนใบและยอดที่ออกใบใหม่
2.ขั้นตอนการตาก หลังจากเก็บใบมันสำปะหลังสดมาแล้วให้นำไปตาก/ผึ่งแดดให้แห้ง โดยอาจสับเป็นชิ้น ซึ่งจะทำให้ตากแห้งได้เร็วขึ้น ระหว่างการตาก ควรกลับใบมันสำปะหลังไปมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ส่วนใบและก้านแห้งได้ทั่วถึง โดยตาก/ผึ่งแดด นาน 2–3 แดด
3.ขั้นตอนการสับ โดยใช้เครื่องสับใบมันสะหลังให้ละเอียด และพร้อมนำเข้าเครื่องอัดเม็ด
4.ขั้นตอนการอัดเม็ด และนำไปเลี้ยงสัตว์


ตามปกติใบมันสำปะหลังจะมีสารพิษสำคัญ 2 ชนิด คือกรดไฮโดรไซยานิคและสารแทนนิน แต่เมื่อได้รับการตากแห้งแล้วจะมีกรดไฮโดรไซยานิคเหลืออยู่ในระดับที่ต่ำมากคือไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เช่นเดียวกับในมันเส้นที่สารพิษจะระเหยออกไประหว่างผึ่งแดด จนเหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับสัตว์ และกรดไฮโดรไซยานิคในระดับต่ำดังกล่าวนี้กลับช่วยกระตุ้นให้สัตว์มีความต้านทานโรคเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนสารแทนนินนั้นเป็นประโยชน์ต่อระบบการย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยปริมาณแทนนินที่มีอยู่ในระดับต่ำ 14.79 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะสามารถควบคุมพยาธิในตัวสัตว์ได้ มีคุณสมบัติในด้านการมีฤทธิ์ควบคุมพยาธิในแพะแกะได้อย่างดี ซึ่งสามารถทดแทนการใช้ยาถ่ายพยาธิในแพะแกะได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าการใช้ใบมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์สามารถลดการใช้สารเคมีในการปศุสัตว์ได้ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การผลิตเป็นเนื้อสัตว์แบบอินทรีย์ หรือนมจากสัตว์แบบอินทรีย์ได้


การใช้ใบมันสำปะหลังอัดเม็ดเสริมในสูตรผสมอาหารสัตว์ ในสูตรอาหารสัตว์ได้ดังนี้
– ไก่เนื้อ 7%
– สุกร 15%
– โคเนื้อ 20%
– โคนม 20%
การใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเป็นอาหารของโคนม จะช่วยเพิ่มปริมาณไธโอไซยาเนท และกระตุ้นการทำงานของระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดสในต่อมน้ำนมและน้ำนมดิบ เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ต่างๆในน้ำนม เพื่อช่วยลดการเกิดโรคเต้านมอับเสบในโคนม และรักษาคุณภาพน้ำนมดิบได้

แชร์ให้เพื่อน :