หญ้าเนเปียร์อัดเม็ด


แชร์ให้เพื่อน :

หญ้าเนเปียร์อัดเม็ด

หญ้าเนเปียร์,หญ้าเนเปียร์อัดเม็ด, หญ้าเนเปียร์บดอัดเม็ด

หญ้าเนเปียร์หรือหญ้าบาน่า จัดเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมาก เนื่องจาก ลำต้น และใบมีขนาดใหญ่ และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง ใช้เลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร เช่น แกะ แพะ ม้า วัว ควาย เป็นต้น

  • หญ้าเนเปียร์สามารถเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และเก็บเกี่ยวได้นาน 5-7 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง
  • หญ้าเนเปียร์มีถิ่นกำเนิดในแถบที่ลุ่มเขตร้อน และมีการปลูกกันในหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย อินเดีย และไทย

นอกจากใช้เลี้ยงสัตว์ หญ้าเนเปียร์ยังใช้ประโยชน์ในการการผลิตพลังงาน และการคลุมดินอีกด้วย

หญ้าเนเปียร์มีสองชนิดหลัก คือ ชนิดต้นยักษ์ และชนิดต้นแคระ เป็นพุ่มเตี้ยๆ โดยชนิดยักษ์จะมีลำต้นสูงและใหญ่ เหมาะสำหรับการผลิตพลังงาน ส่วนชนิดต้นแคระจะมีลำต้นเตี้ยและอวบ เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์

หญ้าเนเปียร์สำหรับเลี้ยงสัตว์ มักจัให้กินได้หลายรูปแบบ
1.ตัดต้นสด เป็นอาหารสัตว์ โดยให้สัตว์กินต้นสด โดบการสับหรือหั่นได้เลย
2.ตัดต้นตากแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ คล้ายกับฟางข้าว
3.นำหญ้าเนเปียร์ไปบดและอัดเม็ด เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์


คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ อายุ 45 วัน : 100 กรัม มีดังนี้

พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
โปรตีน : 7.32 กรัม
ไขมัน : 0.99 กรัม
คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
ความชื้น : 8.68 กรัม
เถ้า : 11.51 กรัม
กาก : 37.21 กรัม
แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม


ข้อดีของหญ้าเนเปียร์อัดเม็ด
– เก็บไว้ได้นาน สามารถเก็บในกระสอบหรือเทกองได้เลย
– ขนส่งสะดวก ขนย้ายง่ายแบบกระสอบหรือเทกองเบาท์ได้เลย
– ใช้งานได้ง่าย สามรถใช้งานในอัตรส่วนที่เหมาะสมได้ง่ายเพราะมีการอัดเม็ดขนาดเท่าๆกัน
– นำไปผสมกับสูตรอาหารสัตว์ได้หลากหลาย ตามสูตรอาหารสัตว์แต่ละชนิด

แชร์ให้เพื่อน :