ชีวมวลอัดเม็ด (Biomass pellets)


แชร์ให้เพื่อน :

ชีวมวลอัดเม็ด (Biomass pellets)

ชีวมวลอัดเม็ด คืออะไร

ชีวมวลอัดเม็ด คือเชื้อเพลิงประเภทหนึ่ง ที่ผลิตจากวัสดุธุรรมชาติและวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร เช่น
เหง้ามันสำปะหลัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด เศษไม้เหลือใช้ ขี้เลื่อย แกลบ ชานอ้อย กาบมะพร้าว หญ้าเนเปียร์ ฯลฯ
นำมาผ่านกรรมวิธีดังนี้
1.นำวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวมาอบไล่ความชื้น
2.นำบดให้มีขนาดเล็ก
3.นำวัสดุที่บดแล้วนำเข้าเครื่องอัดเป็น “แท่งชีวมวลอัดเม็ด”

ลักษณะของเชื้อเพลิงอัดเม็ด

– ชีวมวลอัดเม็ดที่มีลักษณะเป็นแท่งกลม ทรงกระบอก ยาวประมาณ 1-3 ซม. – มีความหนาแน่นสูง ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง (ความหนาแน่นสูงประมาณ 650-700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
– ค่าความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 10 มีความแห้งที่เหมาะสม
– เผาไหม้สะอาด มีขี้เถ้าต่ำ ให้ความร้อนสูง
– ชีวมวลอัดเม็ดให้พลังงานความร้อนสูงขึ้น สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


การใช้งาน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

– ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ในภาคอุตสาหกรรม
– ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อดีของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะทำจากวัสดุเหลือทิ้ง
– ใช้เศษวัสดุหรือเศษที่เหลือจากการทำเกษตรให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องกำจัดด้วยการเผาหรือทิ้ง ให้เสียประโยชน์
– ขนส่งง่าย สามารถขนส่งได้ง่ายและสะดวก
– ใช้งานได้ดี เหมาะกับนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกในปัจจุบัน เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้หลากหลาย และใช้งานได้ดี ขนส่งและจัดเก็บง่าย

 

แชร์ให้เพื่อน :