ข้าวโพดบด


แชร์ให้เพื่อน :

ข้าวโพดบด

ข้าวโพดบดอาหารสัตว์

ข้าวโพด เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารไก่ และสุกรโดยเฉพาะในอาหารไก่จะนิยมใช้มากเพราะนอก จะเป็นแหล่งให้พลังงานแล้วในข้าวโพดเมล็ดสีเหลืองยังมีแคโรทีน ซึ่งช่วยทำให้สีของเนื้อไก่ และไข่แดงเข้มขึ้น
ตามความนิยมของผู้บริโภคอีกด้วย และทั้งนี้ข้าวโพดบด ยังใช้งานง่ายและให้คุณค่าทางอาหารที่สูงด้วย และมีราคาที่ไม่แพง ทำให้ประหยัดต้นทุน

คุณสมบัติของข้าวโพดบด

 • ให้พลังงานสูง มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสุกรและสัตว์ปีเท่ากับ 3,168 และ 3,370 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
 • มีโปรตีนต่ำประมาณ 8-9 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดอะมิโนไลซีน ทริฟโตเฟนและเมทไธไอนีนต่ำ
 • มีระดับแคลเซียมต่ำแต่ฟอสฟอรัสสูง
 • มีไวตามินบี 1 (ไทอามิน) และไนอะซินสูงแต่ไนอะซินอยู่ในรูปที่สัตว์นำไปใช้
 • ข้าวโพดเมล็ดสีขาวกับสีเหลืองมีคุณค่าและปริมาณสารอาหารเหมือนกันต่างกันที่ข้าวโพดเมล็ด
  สีเหลืองมี ปริมาณแคโรทีนหรือไวตามินเอสูงกว่า
 • ข้าวโพดที่มีความชื้นสูงจะขึ้นราได้ง่าย และการปนเปื้อนของสารพิษหลายชนิดโดยเฉพาะที่สำคัญ คือ อะฟลาท็อกซินซึ่งเกษตรกรควรจะระวังอย่างยิ่งในการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์

 

ข้อจำกัดในการใช้
โดยทั่วไปสามารถใช้ข้าวโพดเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีกโดยไม่มีข้อจำกัดแต่ในสุกรขุนการใช้ข้าวโพดบด ในระดับ สูงอาจทำให้สุกรมีลักษณะมันเหลวซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้จะต้องระมัดระวัง เลือกใช้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดี ไม่มีราขึ้น โดยเฉพาะใช้เป็นอาหารเป็ด เพราะเป็ดมีความทนทานต่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน ได้ค่อนข้างต่ำ จึงไม่ควรใช้มากเกินไป ในอาหารของเป็ด

ข้อแนะนำในการใช้

 • ควรบดเมล็ดข้าวโพดให้ละเอียดก่อนนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์เพราะสัตว์ไม่สามารถย่อย เมล็ดข้าวโพดทั้งเมล็ดได้
 • ควรเลือกใช้ข้าวโพดที่แห้งสนิทไม่มีราขึ้น
 • ควรเลือกใช้ข้าวโพดที่ไม่มีสิ่งอื่นปลอมปน เช่น ซังข้าวโพด
 • ควรเลือกซื้อข้าวโพดมาบดเองดีกว่าซื้อข้าวโพดที่พ่อค้าบดแล้วเนื่องจากข้าวโพดบดมักจะ พบสิ่งปลอมปนสูง เช่น แกลบ หินฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สามารถสังเกตได้ว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อรา หรือไม่

 

ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบ (%)
ความชื้น 13
โปรตีน 8
ไขมัน 4
เยื่อใย 2.50
เถ้า 1.30
แคลเซียม 0.01
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ 0.01
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลอรี่/กก.)
ในสุกร 3,168
ในสัตว์ปีก 3,370
กรดอะมิโน (%)
ไลซีน 0.25
เมทไธโอนีน 0.19
เมทไธโอนีน + ซีสตีน 0.39
ทริปโตเฟน 0.09
ทรีโอนีน 0.32
ไอโซลูซีน 0.34
อาร์จินีน 0.40
ลูซีน 1.17
เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน 0.81
อิสติดีน 0.25
เวลีน 0.46
ไกลซีน 0.33

การเลือกซื้อข้าวโพดบด
1.เลือกซื้อจากไซโล ที่เชื่อถือได้
2.เลือกซื้อข้าวโพดที่ไม่มีเชื้อรา และไมม่ีสิ่งปนเปื้อน
3.เลือกซื้อให้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง เช่นข้าวโพดเม็ด ข้าวโพดบด ข้าวโพดบดละเอียด เป็นต้น

 

 

แชร์ให้เพื่อน :