กากปาล์ม (palm oil meal)


แชร์ให้เพื่อน :

กากปาล์ม (palm oil meal)
กากปาล์มเป็นผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน กากปาล์ม ที่ใช้ควรจะเป็นชนิดกะเทาะเปลือกซึ่งมีโปรตีนประมาณ 14 – 16 เปอร์เซ็นต์ และยังมีไขมันเหลืออยู่ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ และมีกากหรือเยื่อใย 14 – 15 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ในอาหารสุกรและไก่ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร แต่ที่เหมาะสมในการใช้คือระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะใช้มากจะทำให้เนื้ออาหารมีลักษณะฟ่าม สัตว์จะกินอาหารได้น้อยลง ส่วนวัวนมสามารถ ใช้ได้ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ โดยทำให้เพิ่มทั้งปริมาณน้ำนมและไขมันในน้ำนม

ปาล์มนำมัน

ปาล์มนำมัน

ปาล์มนำมัน

ปาล์มนำมัน

แชร์ให้เพื่อน :