กากงาดำบดละเอียด ใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

กากงาดำบดละเอียด ใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์
Sesame Meal feed

กากงา, งาบดละเอียด, กากงาอาหารสัตว์

ลักษณะของกากงา บดละเอียดสำหรับเลี้ยงสัตว์
กากงาอาหารสัตว์
– ลักษณะสินค้า เป็นกากงา บดละเอียด
– ลักษณสีดำ เป็นผงบด มีความชื้น
– บรรจุถุงกระสอบpp 50กก.
– สะดวกผลิตปริมาณลอตละ15-16 ตัน
– ขึ้นของที่โกดังนครปฐม
– ใช้เวลาผลิต 2-3 วัน

กากงาอาหารสัตว์

กากงาอาหารสัตว์


งา เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญของเขตร้อนและกึ่งร้อน เช่นประเทศไทย มีการปลูกงากันบ้าง งาขึ้นได้ดีในดินหลายประเภท ไม่ชอบสภาพน้ำขังทนความแห้งแล้งได้ดีพอควร จึงเหมาะที่จะปลูกในหน้าแล้ง หลังการเก็บเกี่ยวข้าวงานเป็นพืชที่มีอายุสั้น

ผลผลอยได้จากการสกัดน้ำมันจากงาคือ กากงา กากงานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กล่าวคือ กากงา มีโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และพลังงานมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่ากากงาชนิดผลิตในท้องถิ่น สามารถใช้แทนที่กากถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อได้ที่ระดับ 50% หรือเท่ากับใช้ในสูตรอาหารระดับ 11-16%

กากงาอาหารสัตว์ ใช้ผสมในอาหารสัตว์ได้ทั้งในสัตว์ปลีกและสุกร เช่น ผสมในอาหารข้นเลี้ยงสัตว์ กากงามีสารอาหาร(โปรตีนสูง)อีกทั้งยังมีวิตามินอี ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคและเสริมสร้างภาวะเจริญพันธุ์ได้เป็นอย่างดี

ต้นงา ลักษณะของต้นงา

ต้นงา ลักษณะของต้นงา


คุณค่าทางอาหารของกากงา
– โปรตีน 35.7 %
– ไขมัน 24.7 %

มีกรดอะมิโนที่จำเป็นดังนี้
– ไลซีน (Lysine) 0.44 %
– เมทไธโอนีน (Methionine) + ซีสตีน (Cystine) 1.06 %
– ทรีโอนีน (Threonine) 0.52 %


กากงากับอาหารไก่ไข่
กากงาสามารถนำไปผสมกับอาหารไก่ไข่ โดยใช้เพื่อทดแทนกากถั่วเหลือ ใช้กากถั่วเหลืองน้อยลง โดยเมื่อนำกากงามาผสมในอาหารไก่ไข่ ปรากฏว่า
– ไก่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
– น้ำหนักไข่มากขึ้น และขนาดใหญ่ขึ้น

กากงากับการใช้เลี้ยงสุกร
กากงาสามารถผสมในอาหารสุกร โดยไม่พบความผิดปกติในการเจริญเติบโตของสุกร โดยสามารถใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองได้ตามต้องการ

แชร์ให้เพื่อน :