“กระถิน” วัตถุดิบอาหารสัตว์ ดีต่อไก่ไข่


แชร์ให้เพื่อน :

“กระถิน” วัตถุดิบอาหารสัตว์ ดีต่อไก่ไข่

จำหน่าย กระถินบด,กระถินป่น,กระถินอัดเม็ด เพื่อการเลี้ยงสัตว์ นำไปเป็นอาหารสัตว์

กระถิน นับว่าเป็นต้นไม้พุ่มที่พบเจอได้ทั่วไปในประเทศไทย บางครั้งมักจะเกิดริมรั้ว ยอดและผลอ่อนนำมาบริโภคได้ ถือว่าเป็นผักริมรั้วที่ดี และมีวิตามิน โปรตีนและแร่ธาตุมากชนิดหนึ่ง ต่อมา กระถิน นำมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้โดย นำมาให้สัตว์กินสดๆ หรือนำไปตากแห้ง ทำเป็นกระถินสับ กระถินป่น และกระถินอัดเม็ด

กระถินใช้เลี้ยงสัตว์ปีก เช่นไก่ เป็ด ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในไก่ไข่ จะนิยมให้กินกระถินเพื่อเพิ่มสีให้กับไข่แดงให้สีสดมากขึ้น เพราะในกระถิน มีสารที่ชื่อ “แซนโตฟิล(Xanthophyll)” ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความสดของไข่ไก่ ทำให้ไข่แดงสีแดงสดมากขึ้น น่าทานมากขึ้น และมีคุณภาพดีมากขึ้น ฟาร์มไข่ไก่จึงนิยมให้อาหารไก่ไข่ เป็นกระถิน ในช่วงที่ไก่ออกไข่ นั่นเอง นอกจากนี้กระถินยังช่วยเพิ่มโปรตีนและแร่ธาตุให้กับไก่ด้วย

กระถินยังนิยมนำไปเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ด้วยเช่น หมู วัว เป็ด เป็นต้น


แชร์ให้เพื่อน :